1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ

Η εταιρεία μας  «ΑΤΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ LOGISTICS Α.Ε.»,  η οποία εδρεύει στον Πειραιά, επί της οδού Αγ. Διονυσίου, αριθμός 2, με Α.Φ.Μ. 094507462, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, τηλ. +30-2115559000, email: info@atlog.gr (καλούμενη εφεξής η Εταιρεία), διατηρεί την ιστοσελίδα «atlog.gr» και αναγνωρίζοντας τη σημασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών αυτής, δεσμεύεται να προστατεύσει και να διατηρεί ασφαλή τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρείτε στην ιστοσελίδα μας, σε συμμόρφωση πάντα με το ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η χρήση της ιστοσελίδας μας και η εγγραφή σε αυτήν, καθώς και η εν γένει χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών της atlog.gr   συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του επισκέπτη-χρήστη με τους όρους χρήσεως και την πολιτική προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων που ακολουθούμε.

Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι να σας παρέχει πληροφορίες ως υποκείμενα των δεδομένων σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, χρήση και κάθε άλλης μορφής επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας από την Εταιρεία ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας, καθώς και για τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του atlog.gr, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα και όταν κάνετε χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών αυτής, πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να κοινοποιηθούν, πώς προστατεύονται οι πληροφορίες αυτές και ποια είναι τα δικαιώματά σας.

 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται στο πλαίσιο των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της μέσω της ιστοσελίδας που διατηρεί, προφυλάσσοντας με αυτόν τον τρόπο τα υποκείμενα των εν λόγω δεδομένων.

Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού η Πολιτική αυτή εφαρμόζεται σε:

 • όλους τους υπαλλήλους και μέλη της διοικήσεως, ανεξαρτήτως του ρόλου που επιτελούν στο πλαίσιο των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της Εταιρείας, καθώς και
 • όλα τα τρίτα μέρη (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών, προμηθευτές, εξωτερικοί συνεργάτες, σύμβουλοι, κ.λπ.), τα οποία έχουν πρόσβαση και επεξεργάζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό της Εταιρείας.
 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Α. Για την απλή περιήγησή σας στην ιστοσελίδα η Εταιρεία δεν συλλέγει κανένα προσωπικό δεδομένο σας.

Β. Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που κατά την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα καταχωρείτε σε αυτή και συγκεκριμένα:

α) ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία καταχωρείτε στη φόρμα επικοινωνίας ή αποστέλλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  προκειμένου να λάβετε απάντηση σε κάποιο αίτημά σας,

β) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καταχωρείτε κατά την εγγραφή σας στο newsletter της Εταιρείας, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις μέσω e-mail για υπηρεσίες της Εταιρείας, εταιρικές εκδηλώσεις ή άλλες πληροφορίες. Μπορείτε να απεγγραφείτε από αυτές τις ενημερώσεις ανά πάσα στιγμή πατώντας την επιλογή “unsubscribe / απεγγραφή” που θα υπάρχει σε κάθε newsletter ή αποστέλλοντας email στο info@atlog.gr

γ) ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, βιογραφικό σημείωμα υποψηφίων εργαζομένων, οι οποίοι υποβάλλουν σχετική αίτηση ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας.

 1. ΣΚΟΠΟΣ – ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται για τους παρακάτω σκοπούς:

α) για την εξυπηρέτηση του εκάστοτε αιτήματος σας (π.χ. επικοινωνία, πληροφορίες για τις υπηρεσίες της Εταιρείας μας,), που υποβάλετε με την συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας επικοινωνίας. Η νομική βάση της επεξεργασίας  για τον σκοπό αυτό είναι η εκπλήρωση του αιτήματος σας και η παροχή εκ μέρους της εταιρείας μας της αιτούμενης υπηρεσίας.

β) εφόσον δώσετε την συγκατάθεση σας, για την ενημέρωσή σας σχετικά με τις  υπηρεσίες της Εταιρείας, έρευνες, εταιρικές εκδηλώσεις ή άλλες πληροφορίες  που μπορεί να σας ενδιαφέρουν με την αποστολή προωθητικών/ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Η νομική βάση της επεξεργασίας για το σκοπό αυτό είναι η παροχή εκ μέρους σας ρητής συγκατάθεσης κατά την εγγραφή σας στο newsletter της Εταιρείας.

γ) για την αξιολόγηση της καταλληλότητας σας για την θέση για την οποία έχετε υποβάλει σχετική αίτηση ενδιαφέροντος, εφόσον υπάρξει διαθέσιμη η σχετική θέση στην Εταιρεία. Η νομική βάση της επεξεργασίας για το σκοπό αυτό είναι η εκτέλεση μιας σύμβασης ή η διεξαγωγή των διαδικασιών κατόπιν υποβολής της αιτήσεώς σας πριν από την υπογραφή της σύμβασης.

 1. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η  Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι  απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους (εάν αυτό συμβεί νωρίτερα), με την ρητή εξαίρεση των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Στις περιπτώσεις που για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται  έως την εκ μέρους σας ανάκληση της δοθείσας συγκατάθεσης.

 1. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία δεν θα διαβιβάζει, παραχωρεί ή κοινοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει, παρά μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) σε εξουσιοδοτημένους συνεργάτες (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών, εξωτερικοί συνεργάτες, σύμβουλοι, κ.λπ.), οι οποίοι επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας για τον σκοπό που δόθηκαν ή για τεχνικούς λόγους. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία δεσμεύεται ότι οι τρίτοι που συνεργάζονται με την Εταιρεία θα τηρούν τα δεδομένα σας με ασφάλεια και θα τα επεξεργάζονται μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που τους υποδεικνύουμε, τηρώντας την παρούσα πολιτική.

β) εφόσον η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων επιβάλλεται από διάταξη νόμου, ή δικαστική απόφαση ή εισαγγελική παραγγελία/διάταξη και αποκλειστικά και μόνο στις αρμόδιες Αρχές.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, έχετε δικαιώματα για τα οποία πρέπει να σας ενημερώσουμε. Έχετε δικαίωμα οποτεδήποτε σωρευτικά και/ή διαζευκτικά κατά περίπτωση:

 1. Να ζητήσετε αντίγραφα των στοιχείων των προσωπικών σας δεδομένων που επεξεργαζόμαστε.
 2. Να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και/ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων.
 3. Να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και/ή να εναντιωθείτε σε αυτήν.
 4. Να ζητήσετε νομίμως την ανάκληση της συγκατάθεσής σας και/ή τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων για το μέλλον.

Ως προς τα υπό στοιχεία (3) και (4) έχουμε δικαίωμα να αρνηθούμε την ικανοποίηση του αιτήματός σας, εφόσον η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομίμων δικαιωμάτων μας ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών μας.

 1. Να ζητήσετε εγγράφως να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτο φορέα/πρόσωπο.

Σχετικά με τα ως άνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνετε το αίτημά σας εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info@atlog.gr .

Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημά σας το συντομότερο και σε κάθε περίπτωση εντός των νομίμων προθεσμιών.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Εταιρεία διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο και την ασφάλεια αυτής. Συγκεκριμένα, διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της Εταιρείας, ενώ παράλληλα λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

TOP