ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Αττική Κίνηση logistics A.E προσφέρει στους πελάτες της καθετοποιημένες υπηρεσίες 3pl που θα τους βοηθήσουν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Αναπτύσσονται σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας από τη διεθνή μεταφορά (θαλάσσια/οδικά/αεροπορικά φορτία), τον εκτελωνισμό αγαθών, την αποθήκευση και τη διαχείριση εμπορευμάτων, την προετοιμασία παραγγελιών, την Πανελλαδική διανομή, την ανασυκευασία και την προετοιμασία προωθητικών συσκευασιών και την διαχείριση και την επιστροφή «παγίων» (reverse logistics) όπου αυτό απαιτείται.

Εκτελωνιστικες Υπηρεσιες

Κατανοώντας τις εξειδικευμένες απαιτήσεις των πελατών μας από διάφορους εμπορικούς κλάδους όπως αλκοολούχα ποτά, καπνικά, τρόφιμα, παιχνίδια, καταναλωτικά προϊόντα είμαστε πάντοτε έτοιμοι να προσφέρουμε την εμπειρία μας στην παροχή εκτελωνιστικών υπηρεσιών και τελωνειακής αντιπροσώπευσης.
Η πολυετής ενασχόληση της εταιρείας με τελωνειακά καθεστώτα και εμπορεύματα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης όπως αλκοολούχα ποτά, καπνικά προϊόντα, καφές προσφέρει στους πελάτες της ευελιξία και αμεσότητα στην αντιμετώπιση προβλημάτων. Η εταιρεία έχει επενδύσει σε μηχανογραφικό σύστημα διαχείρισης εκτελωνισμών που είναι συμβατό με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής ένωσης.

Αποθηκευση – Διαχειριση Αποθεματων

H Αττική κίνηση logistics A.E αναλαμβάνει την προσωρινή ή μακροχρόνια αποθήκευση των εμπορευμάτων των αποθετών της λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε έργου ξεχωριστά σχετικά με τα διακινούμενα είδη, την συσκευασία , την ταχυκινησία του. Με βάση τα στοιχεία αυτά, επιλέγεται το βέλτιστο μοντέλο αποθήκευσης, και γίνεται αντίστοιχα και η παραμετροποίηση του WMS στις ανάγκες του έργου. Οι άρτια εξοπλισμένες και πλήρως μηχανογραφημένες εγκαταστάσεις της εταιρείας προσφέρουν τη δυνατότητα παρακολούθησης των αποθεμάτων σε πραγματικό χρόνο. Στους αποθηκευτικούς χώρους της εταιρείας υπάρχουν όργανα ελέγχου των συνθηκών αποθήκευσης (θερμοκρασία, υγρασία) όπως ορίζεται από την σχετική διαδικασία Διασφάλισης Ποιότητας. Η διαχείριση γίνεται με την χρήση μηχανογραφικού συστήματος warehouse management system (WMS) το οποίο εξασφαλίζει αποδοτικότητα και ακρίβεια ενώ δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης του αποθέματος ανά χώρο αποθήκευσης και ανά θέση, για κάθε αποθέτη ξεχωριστά λαμβάνοντας υπόψη τις ιδαιτερότητες του. Η εταιρεία μπορεί να διαχειριστεί ποικίλες μονάδες πώλησης όπως τεμάχιο, κιβώτιο, φιάλη,κιλό, μέτρο κλπ. Επίσης ημερομηνίες λήξης, παρτίδες, , σειριακό αριθμό, αριθμό IMEI, αριθμό παγίου, ενώ η παρακολούθηση των αποθεμάτων μπορεί να γίνει κατά FIFO, FEFO, LIFO. Σε καθημερινή βάση διενεργούνται δειγματοληπτικές απογραφές αποθέματος μετά την προετοιμασία και την περισυλλογή των παραγγελιών.

Διεθνεις Μεταφορες

Η Αττική Κίνηση logistics A.E διαθέτει ένα ευρύτατο διεθνές δίκτυο συνεργατών και ανταποκριτών που εξυπηρετεί τις μεταφορικές ανάγκες των αποθετών της με συνέπεια και αποτελεσματικότητα, παρακολουθώντας μέσω του τμήματος διεθνών μεταφορών τους δείκτες (KPIS) που έχει θέσει. Η εταιρεία μπορεί να παρέχει θαλάσσιες, οδικές και αεροπορικές μεταφορές για πλήρη φορτία ή τμηματικά (groupage). Η εταιρεία εγγυάται για την ασφαλή μεταφορά των προϊόντων και το βέλτιστο χρόνο παράδοσης με γνώμονα πάντα την ικανοποίηση του πελάτη.

Διανομή / Crossdocking

Αρκετές εταιρείες κυρίως με αυξημένες εποχικές πωλήσεις επιλέγουν ευέλικτες μορφές διανομής, όπως cross docking, με σκοπό τη μείωση του κόστους logistics, αλλά και την αμεσότερη εξυπηρέτηση των πελατών τους. Η ATLOG αναλαμβάνει την περισυλλογή έτοιμων παραγγελιών από τις εγκαταστάσεις του πελάτη και την ενσωμάτωση τους στο δίκτυο διανομής της με σκοπό την παράδοση τους σε όλη την Ελληνική επικράτεια. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα είσπραξης αντικαταβολών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Ανασυσκευασια

Η ATLOG αναλαμβάνει για λογαριασμό των αποθετών της, υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως είναι η ανασυσκευασία προϊόντων. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Ετικετοποίηση /επικόλληση αυτοκόλλητων επικοινωνίας
  • Θερμοσυρρίκνωση
  • Συναρμολόγηση νέου τεμαχίου/πλήρωση stand/συσκευασίας blister
  • Σύνθεση προϊόντων για προωθητική ενέργεια (προϊόντα προσφοράς)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (4pl logistics)

Στηριζόμενοι στη πολυετή εμπειρία μας τόσο σε θέματα τελωνειακών διατυπώσεων όσο και της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας προσφέρουμε (άνευ κόστους) τις συμβουλευτικές υπηρεσίες μας και την εξειδικευμένη γνώση που έχουμε αποκτήσει στους πελάτες μας, με στόχο την υλοποίηση των βέλτιστων λύσεων και εφαρμογών.

TOP