Εγκαταστάσεις

Η ATLOG διαθέτει 2 Logistics Centers στρατηγικά τοποθετημένα στις 2 εισόδους του Νομού Αττικής, στα Οινόφυτα Βοιωτίας και τον Ασπρόπυργο. Τα δύο αυτά σημεία αποτελούν επίσης τις βασικές βιομηχανικές ζώνες γύρω από την Πρωτεύουσα, πάνω στους κύριους οδικούς άξονες αυτής (Ε94 και Ε52).

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας διαθέτουν συνολικό εμβαδό 27.000 m² στεγασμένων αποθηκευτικών χώρων, με χωρητικότητα 36.500 παλετοθέσεων.

Αμφότερα τα Logistics Centers της Αττικής Κίνησης logistics A.E διαθέτουν σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και μπορούν να καλύψουν όλες τις απαιτήσεις διαχείρισης ξηρών φορτίων.

Κέντρο Logistics Ασπρόπυργου

Οι εγκαταστάσεις του Ασπροπύργου αποτελούνται από 2 νεόκτιστες αποθήκες συνολικού εμβαδού 10.000 m² στεγασμένου χώρου, σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 33.000 m². Οι εγκαταστάσεις ολοκληρώθηκαν το 2015 και έχουν κατασκευαστεί με γνώμονα τη λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών logistics. Τα κτίρια διαθέτουν συνολικά 16 ράμπες φορτοεκφορτώσεων και είναι κατηγορίας Ζ3 (πιστοποιητικό πυρασφάλειας)

Βρίσκεται στο κομβικό σημείο της βιομηχανικής ζώνης του Θριασίου Πεδίου, παράλληλα με τον οδικό άξονα της Αττικής Οδού, σε κοντινή απόσταση από το Εμπορικό Λιμάνι του Πειραιά και με εύκολη πρόσβαση από το λιμάνι της Πάτρας, το οποίο αποτελεί πύλη για την Κεντρική Ευρώπη.

Κέντρο Logistics Οινοφύτων

Το Κέντρο Logistics των Οινοφύτων αποτελείται από 2 αποθήκες συνολικού εμβαδού 17.000 m² στεγασμένου χώρου, σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 41.000 m². Οι συγκεκριμένες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις ολοκληρώθηκαν και είναι σε λειτουργία από το 2004. Τα κτίρια διαθέτουν συνολικά 22 ράμπες φορτοεκφόρτωσης και είναι κατηγορίας Ζ3 (πιστοποιητικό πυρασφάλειας).

Βρίσκεται στρατηγικά τοποθετημένο στη βιομηχανική Ζώνη των Οινοφύτων, και παράλληλα με τον Οδικό Άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη (Ε-52), διευκολύνοντας την πρόσβαση σε όλο το Λεκανοπέδιο Αττικής, αλλά και στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα.

TOP