Θέσεις Εργασίας

Εργάτη αποθήκης

Ενδεικτικά καθήκοντα:

 • Ορθή διαχείριση εισερχομένων φορτίων στο Κέντρο Logistics
 • Ορθή συγκέντρωση παραγγελιών σύμφωνα με την καθοδήγηση των σχετικών δελτίων
 • Ορθή συμπλήρωση και παρακολούθηση των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων
 • Χειρισμό Bar code scanners
 • Αναπαλετοποίηση, ετικετοποίηση
 • Διατήρηση του χώρου εργασίας και των μηχανημάτων καθαρά και σε άριστη κατάσταση
 • Αυστηρή τήρηση των κανονισμών ασφαλείας και υγιεινής του χώρου

Ο εργάτης αποθήκης αναφέρεται στον Υπεύθυνο Βάρδιας και τον Προϊστάμενο Αποθήκης του Κέντρου Logistics.

 

Χειριστής Περονοφόρου / Ανυψωτικού

Η Αττική Κίνηση Logistics, επιθυμεί να προσλάβει αδειούχο Χειριστή Κλαρκ με 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχο μηχάνημα (ηλεκτροκίνητο πλάγιας φόρτωσης), γνώση μηχανογραφικού συστήματος wms, χειρισμό rf με τα παρακάτω ενδεικτικά καθήκοντα:

 • Ορθή διαχείριση εισερχομένων φορτίων στο Κέντρο Logistics
 • Ορθή συγκέντρωση παραγγελιών σύμφωνα με την καθοδήγηση των σχετικών δελτίων
 • Ορθή συμπλήρωση και παρακολούθηση των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων
 • Χειρισμό Bar code scanners
 • Διατήρηση του χώρου εργασίας και των μηχανημάτων καθαρά και σε άριστη κατάσταση
 • Αυστηρή τήρηση των κανονισμών ασφαλείας και υγιεινής του χώρου

 

Απολυτήριο Λυκείου, δυνατότητα βαρδιών. Αναφέρεται στον Προϊστάμενο Αποθήκης του Κέντρου Logistics.

Καθήκοντα:

 • Τελωνειακές διατυπώσεις σε διάφορα καθεστώτα για το πελατολόγιο του Εκτελωνιστικού Τμήματος.
 • Έκδοση των απαραίτητων παραστατικών σύμφωνα  με τα απαιτούμενα από την κείμενη  νομοθεσία.
 • Παρουσία στα Τελωνεία  Πειραιώς, Ελευσίνας, Αεροδρομίου, Οινόης.
 • Επικοινωνία με τους πελάτες της εταιρίας.

Προφίλ υποψηφίου:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ.
 • Γνώση μηχανογραφικού συστήματος ORIAN (μη προαπαιτούμενο).
 • Ηλικία έως 40 ετών.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3-5 ετών σε εκτελωνιστικό γραφείο.
 • Γνώση αγγλικών.
 • Γνώση MS-Office.
 • Ικανότητα επικοινωνίας.
 • Ευελιξία και ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης.
 • Οργανωτικότητα, πνεύμα ομαδικότητας και θέληση για συνεχή μάθηση.
 • Κάτοχος μεταφορικού μέσου

Παροχές εταιρίας:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως προσόντων.
 • Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και συνεχή εκπαίδευση.

Ενδεικτικά καθήκοντα:

 • Εισαγωγές / Παραγγελιοληψίες Αποθετών
 • Ρύθμιση Αντικαταβολών
 • Τακτοποίηση Επιστροφών
 • Επικοινωνία με Αποθέτες
 • Επικοινωνία με οδηγούς
 • Δελτία Αποστολής
 • Καταστάσεις δρομολόγησης
 • Stock Control

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο ΤΕΙ / ΑΕΙ
 • Γνώσεις χρήσης Η/Υ – Εξοικείωση με σύστημα WMS
 • Γνώσεις Αγγλικών
 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα συνεκτιμηθεί
 • Μεταφορικό Μέσο

Ο/Η υπάλληλος του Γραφείου Κινήσεως θα πρέπει να διαθέτει ομαδικό πνεύμα και καλές επικοινωνιακές ικανότητες καθώς και να μπορεί να ανταπεξέρχεται σε συνθήκες πίεσης.  Αναφέρεται στον Προϊστάμενο Αποθήκης του Κέντρου Logistics.

Απαραίτητες ικανότητες / Εμπειρία

 • Τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας.
 • Γενική Λογιστική.
 • Διαχείριση παγίων ενεργητικού.
 • Έκδοση τιμολογίων
 • Καταχώρηση παραστατικών
 • Συμφωνία λογαριασμών (τράπεζες,προμηθευτές κ.λ.π.).
 • Κοστολόγηση και επιμερισμός δαπανών σε κέντρα κόστους.

Προφίλ υποψηφίου:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ.
 • Ηλικία έως 30 ετών.
 • 3 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις.
 • Καλή γνώση λογιστικών προγραμμάτων με προτίμηση στο ERP της ENTERSOFT.
 • Άριστη γνώση αγγλικών.
 • Άριστη γνώση MS-Office.
 • Ικανότητα επικοινωνίας.
 • Ευελιξία και ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης.
 • Οργανωτικότητα, πνεύμα ομαδικότητας και θέληση για συνεχή μάθηση.

Παροχές εταιρίας:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως προσόντων.
 • Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και συνεχή εκπαίδευση.
 • Προοπτικές εξέλιξης

Βοηθός Μηχανογράφησης (IT Support Assistant)

O κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να συμβάλει στην τεχνική υποστήριξη των μηχανογραφικών αναγκών της εταιρείας καθώς επίσης και στην υποστήριξη αναγκών σε επίπεδο hardware και software.

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Πτυχίο ΑΕI ή ΤΕΙ στον τομέα της πληροφορικής.
 • Γνώση SQL, Oracle.
 • Γνώση Λειτουργικών Συστημάτων Windows.
 • Άριστη γνώση αγγλικών.
 • Ένα χρόνο προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις
 • Ικανότητα επικοινωνίας.
 • Ευελιξία και ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης.
 • Οργανωτικότητα, πνεύμα ομαδικότητας, ευχέρεια στην επικοινωνία και θέληση για συνεχή μάθηση.
 • Απαραίτητη κατοχή μεταφορικού μέσου.
 • Επιθυμητή γνώση προγραμματισμού σε Microsoft NET Framework

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως προσόντων.
 • Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και συνεχή εκπαίδευση.

Η εταιρία Αττική Κίνηση Logistics A. E, δυναμικά αναπτυσσόμενη Εταιρία παροχής υπηρεσιών 3PL Logistics επιθυμεί να εντάξει στην ομάδα της έναν/μια

 

Transport Coordinator (InternationalNational),

με βασικό  ρόλο την προετοιμασία, διαχείριση και παρακολούθηση των μεταφορών (διεθνών και εθνικών) σύμφωνα με τις οδηγίες και τα standards του πελάτη. Βασικό προσόν του/της θα πρέπει να είναι η ικανότητα εργασίας σε πολλαπλά επίπεδα (multitasking) καθώς και η εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας.

 Ενδεικτικά Καθήκοντα:

·       Αναζήτηση και σχεδιασμός λύσεων σε επίπεδο Διεθνών και Εθνικών Μεταφορών

·       Αναζήτηση νέων συνεργασιών / προμηθευτών  και δημιουργία συνεργιών

·       Αναζήτηση ανταγωνιστικών ναύλων και χρόνων μεταφοράς

·       Παρακολούθηση και απάντηση σε ενδεχόμενα σχόλια ή παράπονα πελατών / επίλυση προβλήματος

 Απαιτούμενα προσόντα:

 

Πτυχίο ΤΕΙ / ΑΕΙ

Πολύ καλές γνώσεις χρήσης Η/Υ – Εξοικείωση με σύστημα WMS

Προϋπηρεσία 2-3 ετών  σε ανάλογη θέση είτε σε εταιρεία διεθνών μεταφορών είτε σε 3PL

  Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές δραστηριότητες

About the job

Are you an HR professional, with about 3 years of experience, eager for an HR Generalist role where you will have the opportunity to implement your HR know-how and expertise? Do you want to be in a position with direct contact with management with the opportunity to influence key decisions. Then, we have the right opportunity for you, as HR Generalist, in the logistics / supply chain industry.

Benefits

The HR Generalist will be entitled the following benefits:

 • Competitive remuneration package
 • A vibrant, friendly, and highly motivating working environment
 • Opportunities for development

Responsibilities

As an HR Generalist, your main tasks will include the following:

 • Provide counselling about HR policies, procedures and systems to General Administration, BoD and local teams
 • Operationalize Group HR strategies in the BU
 • Collect, analyze and report in order to make recommendations to managers and other functional units regarding operational workforce planning and succession planning
 • Partner with the CEO and local management team when dealing with performance reviews, compensation strategies, talent management action plans and employee relations and processes such as recruiting.
 • Coordinate the resolution of specific policy-related and procedural problems and inquiries of senior levels
 • Analyze results from opinion survey together with business managers and helps them define appropriate action plans
 • Act as counsel and coach to CEO, senior team and managers in regards to HR polices, procedures and systems
 • Balance employee and management needs
 • Ensure Group polices and procedures are understood by the local management and HR staff
 • Implement Group and regional HR strategies while meeting local needs
 • Change management – motivate and retain people in a challenging and fast changing business environment (restructuring, cost reduction scenario)
 • Gaining broad/deep understanding of internal talents, ensuring internal talent is correctly deployed in the region
 • Build relationships with managers across the BU
 • Act as a trusted advisor for employees and managers
 • Build relationships with other HR core functions
 • Build relationships with the regional HR team

 

Requirements

The ideal candidate for the HR Generalist position will possess the following:

 • BS/MS degree in Human Resources or a Business related field
 • At least 3 years experience as HR Generalist (Compensation and Recruiting)
 • Labor Law knowledge and Regulations
 • Fluent English and Greek is essential
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Excellent working knowledge of MS office applications
 • Ability to work effectively under pressure
 • Customer focus/service oriented
 • Excellent Communication and Presentation skills
 • Build relationships with partners (lawyers, HR agencies and consulting firms)
 • Ability to balance management needs with employee needs
 • Ability to manage complex situations between the Group, the region and local BU
 • Ability to manage within a matrix organisation

Information

If this sounds like you, we want to hear from you today!

Here's how to apply:

 • Apply online by clicking the Apply button
 • Visit our web site www.atlog.gr, find the job post and upload your CV
 • For further info please call at +30 2115559000 and ask for Mr. Yannis Papoutsakis

Please note that for transparency and equity reasons, only those applications made online via our site will be assessed. After the screening of all the CVs received, we will only contact the candidates who meet the requirements of the job to arrange an interview. All applications are considered strictly confidential.

Η Ομάδα των ανθρώπων της Αττικής Κίνησης, εκπαιδεύεται και υποστηρίζεται διαρκώς προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι εκπαιδεύσεις γίνονται τακτικά , δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα και έμφαση  στον τομέα της ασφάλειας και της αποδοτικότητας  μέσα στα Κέντρα Logistics.

Μέσω της  ανάπτυξης της εταιρείας , δίνονται συστηματικά  ευκαιρίες καριέρας σε όλα τα πεδία  των δραστηριοτήτων μας.


  Ενδιαφέρον για θέσεις:

  Τόπος Εργασίας:


  TOP