Θέσεις Εργασίας

Εργάτη αποθήκης

Ενδεικτικά καθήκοντα:

 • Ορθή διαχείριση εισερχομένων φορτίων στο Κέντρο Logistics
 • Ορθή συγκέντρωση παραγγελιών σύμφωνα με την καθοδήγηση των σχετικών δελτίων
 • Ορθή συμπλήρωση και παρακολούθηση των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων
 • Χειρισμό Bar code scanners
 • Αναπαλετοποίηση, ετικετοποίηση
 • Διατήρηση του χώρου εργασίας και των μηχανημάτων καθαρά και σε άριστη κατάσταση
 • Αυστηρή τήρηση των κανονισμών ασφαλείας και υγιεινής του χώρου

Ο εργάτης αποθήκης αναφέρεται στον Υπεύθυνο Βάρδιας και τον Προϊστάμενο Αποθήκης του Κέντρου Logistics.

 

Χειριστής Περονοφόρου / Ανυψωτικού

Η Αττική Κίνηση Logistics, επιθυμεί να προσλάβει αδειούχο Χειριστή Κλαρκ με 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχο μηχάνημα (ηλεκτροκίνητο πλάγιας φόρτωσης), γνώση μηχανογραφικού συστήματος wms, χειρισμό rf με τα παρακάτω ενδεικτικά καθήκοντα:

 • Ορθή διαχείριση εισερχομένων φορτίων στο Κέντρο Logistics
 • Ορθή συγκέντρωση παραγγελιών σύμφωνα με την καθοδήγηση των σχετικών δελτίων
 • Ορθή συμπλήρωση και παρακολούθηση των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων
 • Χειρισμό Bar code scanners
 • Διατήρηση του χώρου εργασίας και των μηχανημάτων καθαρά και σε άριστη κατάσταση
 • Αυστηρή τήρηση των κανονισμών ασφαλείας και υγιεινής του χώρου

 

Απολυτήριο Λυκείου, δυνατότητα βαρδιών. Αναφέρεται στον Προϊστάμενο Αποθήκης του Κέντρου Logistics.

Καθήκοντα:

 • Τελωνειακές διατυπώσεις σε διάφορα καθεστώτα για το πελατολόγιο του Εκτελωνιστικού Τμήματος.
 • Έκδοση των απαραίτητων παραστατικών σύμφωνα  με τα απαιτούμενα από την κείμενη  νομοθεσία.
 • Παρουσία στα Τελωνεία  Πειραιώς, Ελευσίνας, Αεροδρομίου, Οινόης.
 • Επικοινωνία με τους πελάτες της εταιρίας.

Προφίλ υποψηφίου:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ.
 • Γνώση μηχανογραφικού συστήματος ORIAN (μη προαπαιτούμενο).
 • Ηλικία έως 40 ετών.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3-5 ετών σε εκτελωνιστικό γραφείο.
 • Γνώση αγγλικών.
 • Γνώση MS-Office.
 • Ικανότητα επικοινωνίας.
 • Ευελιξία και ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης.
 • Οργανωτικότητα, πνεύμα ομαδικότητας και θέληση για συνεχή μάθηση.
 • Κάτοχος μεταφορικού μέσου

Παροχές εταιρίας:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως προσόντων.
 • Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και συνεχή εκπαίδευση.

Ενδεικτικά καθήκοντα:

 • Εισαγωγές / Παραγγελιοληψίες Αποθετών
 • Ρύθμιση Αντικαταβολών
 • Τακτοποίηση Επιστροφών
 • Επικοινωνία με Αποθέτες
 • Επικοινωνία με οδηγούς
 • Δελτία Αποστολής
 • Καταστάσεις δρομολόγησης
 • Stock Control

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο ΤΕΙ / ΑΕΙ
 • Γνώσεις χρήσης Η/Υ – Εξοικείωση με σύστημα WMS
 • Γνώσεις Αγγλικών
 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα συνεκτιμηθεί
 • Μεταφορικό Μέσο

Ο/Η υπάλληλος του Γραφείου Κινήσεως θα πρέπει να διαθέτει ομαδικό πνεύμα και καλές επικοινωνιακές ικανότητες καθώς και να μπορεί να ανταπεξέρχεται σε συνθήκες πίεσης.  Αναφέρεται στον Προϊστάμενο Αποθήκης του Κέντρου Logistics.

Απαραίτητες ικανότητες / Εμπειρία

 • Τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας.
 • Γενική Λογιστική.
 • Διαχείριση παγίων ενεργητικού.
 • Έκδοση τιμολογίων
 • Καταχώρηση παραστατικών
 • Συμφωνία λογαριασμών (τράπεζες,προμηθευτές κ.λ.π.).
 • Κοστολόγηση και επιμερισμός δαπανών σε κέντρα κόστους.

Προφίλ υποψηφίου:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ.
 • Ηλικία έως 30 ετών.
 • 3 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις.
 • Καλή γνώση λογιστικών προγραμμάτων με προτίμηση στο ERP της ENTERSOFT.
 • Άριστη γνώση αγγλικών.
 • Άριστη γνώση MS-Office.
 • Ικανότητα επικοινωνίας.
 • Ευελιξία και ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης.
 • Οργανωτικότητα, πνεύμα ομαδικότητας και θέληση για συνεχή μάθηση.

Παροχές εταιρίας:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως προσόντων.
 • Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και συνεχή εκπαίδευση.
 • Προοπτικές εξέλιξης

Βοηθός Μηχανογράφησης (IT Support Assistant)

O κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να συμβάλει στην τεχνική υποστήριξη των μηχανογραφικών αναγκών της εταιρείας καθώς επίσης και στην υποστήριξη αναγκών σε επίπεδο hardware και software.

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Πτυχίο ΑΕI ή ΤΕΙ στον τομέα της πληροφορικής.
 • Γνώση SQL, Oracle.
 • Γνώση Λειτουργικών Συστημάτων Windows.
 • Άριστη γνώση αγγλικών.
 • Ένα χρόνο προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις
 • Ικανότητα επικοινωνίας.
 • Ευελιξία και ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης.
 • Οργανωτικότητα, πνεύμα ομαδικότητας, ευχέρεια στην επικοινωνία και θέληση για συνεχή μάθηση.
 • Απαραίτητη κατοχή μεταφορικού μέσου.
 • Επιθυμητή γνώση προγραμματισμού σε Microsoft NET Framework

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως προσόντων.
 • Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και συνεχή εκπαίδευση.

Η εταιρία Αττική Κίνηση Logistics A. E, δυναμικά αναπτυσσόμενη Εταιρία παροχής υπηρεσιών 3PL Logistics επιθυμεί να εντάξει στην ομάδα της έναν/μια

 

Transport Coordinator (InternationalNational),

με βασικό  ρόλο την προετοιμασία, διαχείριση και παρακολούθηση των μεταφορών (διεθνών και εθνικών) σύμφωνα με τις οδηγίες και τα standards του πελάτη. Βασικό προσόν του/της θα πρέπει να είναι η ικανότητα εργασίας σε πολλαπλά επίπεδα (multitasking) καθώς και η εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας.

 Ενδεικτικά Καθήκοντα:

·       Αναζήτηση και σχεδιασμός λύσεων σε επίπεδο Διεθνών και Εθνικών Μεταφορών

·       Αναζήτηση νέων συνεργασιών / προμηθευτών  και δημιουργία συνεργιών

·       Αναζήτηση ανταγωνιστικών ναύλων και χρόνων μεταφοράς

·       Παρακολούθηση και απάντηση σε ενδεχόμενα σχόλια ή παράπονα πελατών / επίλυση προβλήματος

 Απαιτούμενα προσόντα:

 

Πτυχίο ΤΕΙ / ΑΕΙ

Πολύ καλές γνώσεις χρήσης Η/Υ – Εξοικείωση με σύστημα WMS

Προϋπηρεσία 2-3 ετών  σε ανάλογη θέση είτε σε εταιρεία διεθνών μεταφορών είτε σε 3PL

  Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές δραστηριότητες

Η Ομάδα των ανθρώπων της Αττικής Κίνησης, εκπαιδεύεται και υποστηρίζεται διαρκώς προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι εκπαιδεύσεις γίνονται τακτικά , δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα και έμφαση  στον τομέα της ασφάλειας και της αποδοτικότητας  μέσα στα Κέντρα Logistics.

Μέσω της  ανάπτυξης της εταιρείας , δίνονται συστηματικά  ευκαιρίες καριέρας σε όλα τα πεδία  των δραστηριοτήτων μας.


  Ενδιαφέρον για θέσεις:

  Τόπος Εργασίας:


  TOP