Ανθρώπινο
Δυναμικό

Βασικό συστατικό επιτυχίας για κάθε εταιρία ή οργανισμό, είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Βασική αρχή της εταιρείας μας είναι ότι το προσωπικό αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του οργανισμού και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων. 

Στην ATLOG  εκτιμούμε τους ανθρώπους που εργάζονται μαζί μας για την κοινή μας επιδίωξη  που είναι η εξυπηρέτηση του πελάτη με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Πιστεύουμε βαθιά στην ιδέα του ότι ο ικανοποιημένος πελάτης, είναι αποτέλεσμα όχι μόνο του σωστά καταρτισμένου, αλλά και του ικανοποιημένου συνεργάτη.  

Η εταιρεία διατηρεί και στηρίζει πολυετής συνεργασίες με αυτοκινητιστές και εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι έχουν υιοθετήσει τη φιλοσοφία της  και έχουν προσαρμοστεί στην πελατοκεντρική προσέγγιση της. 

Η Ομάδα των ανθρώπων της Αττικής Κίνησης, εκπαιδεύεται και υποστηρίζεται διαρκώς προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι εκπαιδεύσεις γίνονται τακτικά , δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα και έμφαση  στον τομέα της ασφάλειας και της αποδοτικότητας  μέσα στα Κέντρα Logistics.

Μέσω της  ανάπτυξης της εταιρείας , δίνονται συστηματικά  ευκαιρίες καριέρας σε όλα τα πεδία  των δραστηριοτήτων μας.

TOP