ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε και να βρούμε μία λύση προσαρμοσμένη στις δικές σας ανάγκες!

Αναφορά ανάρμοστης συμπεριφοράς

Η ακόλουθη λειτουργία αφορά τη διαδικασία υποβολής αναφοράς ανάρμοστης συμπεριφοράς στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του Μέρους ΙΙ του Ν. 4808/2021 για την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας.

Αν και οι αναφορές μπορούν να υποβληθούν ανώνυμα, ενθαρρύνουμε τους καταγγέλλοντες να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους κατά την υποβολή μιας αναφοράς, επειδή αυτό διευκολύνει σημαντικά στην έρευνα της αναφοράς. Όλες οι αναφορές θα αντιμετωπίζονται άμεσα, έγκαιρα, αμερόληπτα, εμπιστευτικά, με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και με τη δέσμευση ότι δεν θα υπάρξουν αντίποινα κατά του προσώπου που υπέβαλε την αναφορά καλή τη πίστει.Τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

    [custom_violence_id]

    TOP