ΕΙΣΑΓΩΓΗ

O παρών δικτυακός τόπος https://atlog.gr/ (καλούμενος εφεξής η «Ιστοσελίδα») ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ LOGISTICS Α.Ε.»,  η οποία εδρεύει στον Πειραιά, επί της οδού Αγ. Διονυσίου, αριθμός 2, με Α.Φ.Μ. 094507462, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, τηλ. +30-2115559000, email: info@atlog.gr (καλούμενη εφεξής η Εταιρεία).

Η χρήση της Ιστοσελίδας και η εγγραφή σε αυτήν, καθώς και η εν γένει χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών της Ιστοσελίδας   συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του επισκέπτη-χρήστη με τους όρους χρήσεως και την πολιτική προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων που βρίσκεται αναρτημένη στην Ιστοσελίδα.

Για τον λόγο τούτο, παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης πριν από τη χρήση της Ιστοσελίδας και αν δεν συμφωνείτε, οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους Όρους Χρήσης και κάθε αναπόσπαστο τμήμα αυτών, οποτεδήποτε άνευ ειδοποίησης. Η Εταιρία θα αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των Όρων Χρήσης, προκειμένου να ενημερώνεται ο επισκέπτης/χρήστης. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων όρων χρήσης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των λογοτύπων, κειμένων, εικόνων, σχεδίων, γραφικών και σχεδιαστικών απεικονίσεων, του λογισμικού καθώς και του πηγαίου κώδικα, πλην των αντίστοιχων δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής/διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων (κατασκευάστριας εταιρείας, συνεργατών και τρίτων φορέων), που μνημονεύονται στην Ιστοσελίδα ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες περί πνευματικής ιδιοκτησίας που έχει υπογράψει η Ελλάδα.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε μερική ή ολική αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, αποθήκευση και κάθε συναφής ενέργεια των προαναφερθέντων στοιχείων της Ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ

Η Εταιρεία, συμμορφούμενη με την ισχύουσα ευρωπαϊκή [Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων 2016/679] και την εθνική [Ν. 4624/2019] νομοθεσία, εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα.

Η Εταιρεία έχει σε ισχύ και εφαρμόζει την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είναι αναρτημένη στο site.

ΧΡΗΣΗ COOKIES

Για την σωστότερη λειτουργία της Ιστοσελίδας και την καλύτερη πλοήγησή του επισκέπτη/χρήστη αυτής, καθώς και για την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας, χρησιμοποιούμε cookies.

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με μη προσωπικά ταυτοποιήσιμες πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού - web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες.

Τα cookies δεν είναι επιβλαβή για το σύστημα του υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη ή για τα αρχεία του και μόνο η τοποθεσία web από την οποία μεταφέρθηκε ένα συγκεκριμένο cookie στον υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη έχει την δυνατότητα ανάγνωσης, τροποποίησης ή διαγραφής του. Με τον τρόπο αυτό, η Ιστοσελίδα θυμάται τις ενέργειες και προτιμήσεις των επισκεπτών/χρηστών για ένα χρονικό διάστημα, προκειμένου να υπάρχει πχ. εξατομίκευση διαδικτυακών διαφημίσεων, ανάλυση επισκεψιμότητας ή άλλη στατιστική ανάλυση, και παροχή των υπηρεσιών που έχουν ζητήσει. Κατ’ αυτό τον τρόπο δεν χρειάζεται να εισάγει ο κάθε επισκέπτης/χρήστης τις προτιμήσεις του κάθε φορά που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα. Η Εταιρεία και οι ειδικά εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία αφορά cookies.

Αν δεν επιθυμείτε να γίνεται συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο, με τις οποίες μπορείτε να διαγράφετε τα ήδη υπάρχοντα cookies και να επιλέξετε είτε να απορρίπτονται αυτόματα τα μελλοντικά cookies είτε να αποφασίζετε για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή σας. Σημειώνεται ότι η απόρριψη των cookies ενδέχεται να έχει ως συνέπεια να δυσχεραίνεται ή καθίσταται αδύνατη η χρήση ορισμένων τμημάτων της Ιστοσελίδας.

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα κάτωθι είδη cookies:

- Αναγκαία: Τα απαραίτητα cookies βοηθούν στο να γίνει χρηστική μία ιστοσελίδα, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.

Όνομα Πάροχος Σκοπός Λήξη Τύπος
CookieConsent Cookiebot Αποθηκεύει την κατάσταση συναίνεσης του χρήστη για το συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο / τομέα.

Stores the user's cookie consent state for the current domain

1 έτος HTTP

 

- Προτίμησης: Τα cookies προτίμησης επιτρέπουν σε μια ιστοσελίδα να θυμάται πληροφορίες που αλλάζουν τον τρόπο που συμπεριφέρεται η ιστοσελίδα ή την εμφάνισή της, όπως την προτιμώμενη γλώσσα ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε.

Όνομα Πάροχος Σκοπός Λήξη Τύπος
ss Tawk.to Απαραίτητο για τη λειτουργικότητα της εφαρμογής για την ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων με εκπρόσωπο της εταιρίας.

Necessary for the functionality of the website's chat-box function.

Session HTTP

 

- Στατιστικά: Τα Cookies στατιστικών βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα.

Όνομα Πάροχος Σκοπός Λήξη Τύπος
_ga www.atlog.gr

 

Καταγράφει μια μοναδική ταυτότητα η οποία χρησιμοποιείται για την παραγωγή στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο χρήσης του διαδικτυακού τόπου από τον επισκέπτη.

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

2 έτη HTTP
_ga_# www.atlog.gr Χρησιμοποιείται από την εφαρμογή Google Analytics για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με το πλήθος των επισκέψεων ενός χρήστη καθώς και τις ημερομηνίες πρώτης και πιο πρόσφατης επίσκεψης του χρήστη.

Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit.

2 έτη HTTP
TawkConnectionTime Tawk.to Επιτρέπει στη σελίδα να αναγνωρίζει τον χρήστη προκειμένου να βελτιστοποιεί τη λειτουργικότητα της εφαρμογής ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων με εκπρόσωπο της εταιρίας.

Allows the website to recoqnise the visitor, in order to optimize the chat-box functionality.

Session HTTP

 

 

ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ

Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να κάνει ιδιωτική χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας για προσωπική ενημέρωση, καθώς και για τυχόν εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Η χρήση της Ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση της από τρίτους.

Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά την χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, και αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρία ή/και τρίτο από κακή ή αθέμιτη χρήση της Ιστοσελίδας ή/και των σχετικών υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) προς διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται ως διευκόλυνση προς εσάς για την πρόσβαση στις πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. Η χρήση αυτών των συνδέσμων θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη /χρήστη της Ιστοσελίδας, οι δε αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει αλλά και ουδεμία σύνδεση έχει η Εταιρεία.

Η  Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά των επισκεπτών/χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχόμενων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των πληροφοριών που λαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης μέσω της Ιστοσελίδας.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη για την καθυστέρηση ή αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδας ή για τυχόν σφάλματα κατά τη μεταφορά δεδομένων ή πληροφοριών (καταστροφή αρχείων, αποθήκευση ιών, κλοπή δεδομένων κλπ.).

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών και των περιεχομένων της Ιστοσελίδας, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με την γνώση και αποδοχή των όρων χρήσης.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες όροι χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και ερμηνεύονται με βάση την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και τις  σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων χρήσης καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια του Πειραιά.

TOP