Αποθηκάριος Picker

/ /
Είδος Θέσης: Πλήρης απασχόληση
Τοποθεσία: Ασπρόπυργος
Κωδικός Θέσης: 23.01.01.01

Εργάτη αποθήκης

Ενδεικτικά καθήκοντα:

  • Ορθή διαχείριση εισερχομένων φορτίων στο Κέντρο Logistics
  • Ορθή συγκέντρωση παραγγελιών σύμφωνα με την καθοδήγηση των σχετικών δελτίων
  • Ορθή συμπλήρωση και παρακολούθηση των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων
  • Χειρισμό Bar code scanners
  • Αναπαλετοποίηση, ετικετοποίηση
  • Διατήρηση του χώρου εργασίας και των μηχανημάτων καθαρά και σε άριστη κατάσταση
  • Αυστηρή τήρηση των κανονισμών ασφαλείας και υγιεινής του χώρου

Ο εργάτης αποθήκης αναφέρεται στον Υπεύθυνο Βάρδιας και τον Προϊστάμενο Αποθήκης του Κέντρου Logistics.

Αίτηση

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
TOP