Λογιστής

/ /
Κωδικός Θέσης: 21.01.07.07

Validity: 15/04/2021

H Αττική Κίνηση Logistics Α. Ε. η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των Logistics και διαρκώς αναπτύσσεται, επιθυμεί να προσλάβει για τις εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο Αττικής: ΛΟΓΙΣΤΗ

Απαραίτητες ικανότητες / Εμπειρία

 • Καταχώρηση και έλεγχος  εγγραφών λογιστικής (δαπάνες, αγορές ,ταμείο, τράπεζες κλπ)
 • Διαχείριση πελατών-προμηθευτών (συμφωνία καρτελών , πληρωμές)
 • Διεξαγωγή ελέγχων ορθότητας παραστατικών
 • Διαχείριση παγίων ενεργητικού.
 • Κοστολόγηση και επιμερισμός δαπανών σε κέντρα κόστους.

Προφίλ υποψηφίου:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ.
 • Ηλικία έως 40 ετών.
 • 5 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις.
 • Καλή γνώση λογιστικών προγραμμάτων με προτίμηση στο ERP της  ENTERSOFT.
 • Υπεύθυνη προσωπικότητα με πνεύμα ομαδικής εργασίας
 • Ικανότητα επίτευξης αποτελεσμάτων με βάση τους στόχους της εταιρείας
 • Οργάνωση της εργασίας και τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.
 • Πολύ καλός χειρισμός εφαρμογών MS Office – με έμφαση στο Excel
 • Άριστη γνώση αγγλικών.

Παροχές εταιρίας:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως προσόντων.
 • Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και συνεχή εκπαίδευση.
 • πρόσθετη ιδιωτική ασφάλεια υγείας .

Προοπτικές εξέλιξης.

Αίτηση

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
TOP