Πρότυπο διαχείρισης ISO 45001:2019

/ / Αττική Κίνηση

Ασπρόπυργος 19/11/20

Στο πλαίσιο της συνεχούς εξέλιξης και ανάπτυξης της εταιρίας μας με στόχο την ποιοτικότερη και αποδοτικότερη  παροχή υπηρεσιών, η Αττική Κίνηση Logistics Α.Ε συνεχίζει να επεκτείνει το πεδίο πιστοποιήσεών της. 

 Στην εταιρεία μας, δίνουμε μεγάλη βαρύτητα  στο Ανθρώπινο Δυναμικό μας καθώς και στις ασφαλείς  συνθήκες εργασίας του, για το λόγο αυτό πιστοποιηθήκαμε τον Οκτώβριο κατά  το πρότυπο διαχείρισης ISO 45001:2018. 

Το συγκεκριμένο πρότυπο, εστιάζει στα συστήματα διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας. Ο στόχος του προτύπου είναι η μείωση των επαγγελματικών τραυματισμών και ασθενειών στο εργασιακό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης και προστασίας της σωματικής και ψυχικής υγείας. Θεωρούμε πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η πιστοποίηση αυτή έρχεται στη διάρκεια μίας χρονιάς, όπου όλοι βιώνουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις λόγω της πανδημίας. 

Οι υπόλοιπες πιστοποιήσεις της εταιρείας μας παραμένουν σε ισχύ και σας τις αναφέρουμε συνοπτικά:

Το 2007 πιστοποιηθήκαμε με βάση το πρότυπο ISO 9001 ( ενημερώθηκε κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 το 2018)  τo οποίο περιγράφει ένα μοντέλο διοίκησης που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ένας Οργανισμός, με στόχο πάντα την ικανοποίηση του πελάτη.

Το 2010, η Αττική Κίνηση έγινε η πρώτη Ελληνική εταιρεία που πιστοποιήθηκε ως «Εξουσιοδοτημένος Οικονομικός Φορέας» (Authorised Economic Operator) AEOF από το Υπουργείο Οικονομικών, απολαμβάνοντας απλουστεύσεις που προβλέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία ή/και από διευκολύνσεις σχετικά με τους τελωνειακούς ελέγχους που άπτονται της ασφάλειας και της προστασίας.

Το  2018 πιστοποιηθήκαμε κατά το πρότυπο ISO 14001:2015 το οποίο προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία Συστήματος για την Περιβαλλοντική Διαχείριση σε μια επιχείρηση. 

Το 2019 πιστοποιηθήκαμε κατά  ISO 22000:2005 το οποίο προδιαγράφει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην αλυσίδα των τυποποιημένων τροφίμων ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των προϊόντων τους από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση.

 Συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε με βάση τις δικές σας απαιτήσεις και τις δικές σας ανάγκες.

TOP