Βοηθός Λογιστή

/ /
Κωδικός Θέσης: 21.01.07.08

Validity: 15/04/2021

H Αττική Κίνηση Logistics Α. Ε. η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των Logistics και διαρκώς αναπτύσσεται, επιθυμεί να προσλάβει για τις εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο Αττικής: ΒΟΗΘΟ ΛΟΓΙΣΤΗ

Απαραίτητες ικανότητες / Εμπειρία

 • Τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας.
 • Γενική Λογιστική.
 • Διαχείριση παγίων ενεργητικού.
 • Έκδοση τιμολογίων
 • Καταχώρηση παραστατικών
 • Συμφωνία λογαριασμών (τράπεζες,προμηθευτές κ.λ.π.).
 • Κοστολόγηση και επιμερισμός δαπανών σε κέντρα κόστους.

Προφίλ υποψηφίου:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ.
 • Ηλικία έως 30 ετών.
 • 3 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις.
 • Καλή γνώση λογιστικών προγραμμάτων με προτίμηση στο ERP της  ENTERSOFT.
 • Άριστη γνώση αγγλικών.
 • Άριστη γνώση MS-Office.
 • Ικανότητα επικοινωνίας.
 • Ευελιξία και ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης.
 • Οργανωτικότητα, πνεύμα ομαδικότητας και θέληση για συνεχή μάθηση.

Παροχές εταιρίας:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως προσόντων.
 • Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και συνεχή εκπαίδευση.

Προοπτικές εξέλιξης.

Αίτηση

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
TOP