Γραφείο Κίνησης / Έκδοση Παραστατικών

/ /
Είδος Θέσης: Πλήρης απασχόληση
Τοποθεσία: Ασπρόπυργος
Κωδικός Θέσης: 23.01.05.01

Ενδεικτικά καθήκοντα:

 • Εισαγωγές / Παραγγελιοληψίες Αποθετών
 • Ρύθμιση Αντικαταβολών
 • Τακτοποίηση Επιστροφών
 • Επικοινωνία με Αποθέτες
 • Επικοινωνία με οδηγούς
 • Δελτία Αποστολής
 • Καταστάσεις δρομολόγησης
 • Stock Control

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο ΤΕΙ / ΑΕΙ
 • Γνώσεις χρήσης Η/Υ – Εξοικείωση με σύστημα WMS
 • Γνώσεις Αγγλικών
 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα συνεκτιμηθεί
 • Μεταφορικό Μέσο

Ο/Η υπάλληλος του Γραφείου Κινήσεως θα πρέπει να διαθέτει ομαδικό πνεύμα και καλές επικοινωνιακές ικανότητες καθώς και να μπορεί να ανταπεξέρχεται σε συνθήκες πίεσης.  Αναφέρεται στον Προϊστάμενο Αποθήκης του Κέντρου Logistics.

Αίτηση

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
TOP